ביקור שר החקלאות, מר אורי אריאל, במוסדות בנ"ע במירון