בנות שכבת י' מקימות גינת ירק - כחלק ממסע "צא מעצמך"