הארכת שנת הלימודים במשחק המצלמות בצפת וארוחת ערב מפנקת