המנון האולפנה - ארץ הגליל
מילים: הרב קאפח     לחן: שרי צוויג
 
בארץ הגליל ממרומי הר
נפיץ התורה כמעין וכנהר
ממירון נקרין ולתורה נפתח צוהר
ממקום משכנו של מחבר הזוהר
 
פזמון: ללימודים נטה שכמנו
          לזולת תמיד הננו
          תשרה ברכה במעשינו
          כי זו לעד אולפנתינו
 
מקצוות הגליל עד גולן ברמה
מצפת בהוד קדומים עד כינרת ודרומה
לתינוקות של בית רבן קול תורה נרימה
גדלו לה' איתי ושמו יחדיו נרוממה
 
פזמון: ללימודים נטה שכמנו
          לזולת תמיד הננו
          תשרה ברכה במעשינו
          כי זו לעד אולפנתינו
 
לנגד עיננו הצדיק רבי עקיבא
ורעייתו רחל שאת נפשה הקריבה
להקים דור של תלמידים מטרה נשגבה
את דרכם נמשיכה בעוז ואהבה
זהורית אולפנא שלי...זהורית אולפנא שלי...