מסע חולות שמינית

מסע 'פסיעות בחול' שיצאנו אליו בנות השמינית והשאיר בכולנו רשמים עזים.
זכינו לצאת עם השמינית למסע חמישי- שישי- שבת ואין ספק שכל צעד וצעד במסע היה סיעתא דשמיא עצומה.