מפגשים לבנות האולפן

לבנות האולפן מועברים כחמישה מפגשים ע"י ד'ר מעוררת השראה, שגם היא עולה מאתיופיה, הדנים בנושא תזונה הגיינה ובריאות. הבנות נהנו ומקבלות המון.