מפקד תנועות הנוער

לציון סוף חודש ארגון ושבת ארגון המתקרבת ערכנו באולפנא מפקד תנועות הנוער, עם נציגות תנועת אריאל ותנועת בני עקיבא בישראל. המורות והמדריכות ערכו דגלנות לתפארת! היה שמח ומרומם.