בניין האישיות:

  • נפעל להעניק לתלמידה ידע רחב הן בתחומי התורה והיהדות והן בתחומי ההשכלה הכללית ובתחומי ההיסטוריה היהודית המאירה את עם ישראל באורו המיוחד.
  • נעשה כל שביכולתנו על מנת שמידות טובות ודרך ארץ יהוו אבן יסוד בבסיס אישיותה של כל תלמידה.
  • נשתדל להעמיק את תחומי הידע בהלכה המוליכה את היהודי בכל תחומי החיים בבחינת: "בכל דרכיך דעהו והוא יישר אורחותיך". קל וחומר כאשר מדובר בבת אולפנה.

 

בין אדם לבוראו:

  • האולפנא פועלת לעיצוב דמותה של התלמידה ליראת שמיים עפ"י הנאמר: "שוויתי ה' לנגדי תמיד".
  • נפעל להגברת שאיפותיה הרוחניות של התלמידה, על-מנת שהדבר יבוא לידי ביטוי גם בסדר יומה: תפילות, ברכות, צניעות, ענווה ופשטות.

 בין אדם לחברו:

  • נשתדל אי"ה להעמיק את החיבור של כל בת לכלל ישראל – לשמוח בשמחת הכלל, לכאוב את צערו ולהבין את מקומה ואת תפקידיה כאישה וכבת ישראל.
  • נפעל לכך שהפסוק "ותורת חסד על לשונה" יהווה נר לרגליה של כל תלמידה ולא תהיה תלמידה שלא תשתתף בפעילות חסד ונתינה לפרט ולכלל בבחינת, "ואהבת לרעך כמוך".
  • אנו מציבים כמטרה את ההצלחה בבחינות הבגרות וכן את שאיפותיה הבסיסיות להמשך לימודיה האקדמיים על-מנת שכל תלמידה תוכל לתרום מכישרונותיה ומיכולותיה לעם ישראל ולהיות מעורבת בכל תחום העשייה.

כלים חינוכיים:

  • אנו פועלים לייצב יחסי מורה – תלמידה המושתתים על אמון וכבוד כלפי התלמידה ורואים בזאת נדבך חשוב בבניין אישיותה. הדבר בא לידי ביטוי בפעילויות רשות, מבחני כבוד, בחירת תחומי התנדבות וטיפוח מרחבי האולפנא כדי לחבר ולהאהיב את המקום על הבת.
  • אנו רואים כאבן יסוד בחינוכה של הבת את הקדשת הזמן והמשאבים למען הכנתה להבנת המשמעות של הקמת בית בישראל, כבת ישראל וכאמא יהודיה, ולצורך כך גם מקיימים מידי פעם מסיבות "שבע ברכות" באולפנא לבוגרות שלנו – פעילות הקיימת כבר שנים רבות בבחינת "כזה ראה וקדש". כמו כן, אנו מקיימים סמינריונים בנושא חלמי"ש, תיקון ליל שבועות מושקע במיוחד והרצאות בנושאים שונים ופעילות במסגרת דרמה ותיאטרון.