פעילות לבנות כיתה ט' קדם עתידים

בנות כיתה ט' של קדם עתידים נהנו מהרצאה בנושא מרתקת המוח ובפעילות מעבדה בנושא אוירודינמיקה.