תוכניות העשרה ותגבור לימודי

התיכון הוירטואלי - 5 יחל בפיזיקה - במסגרת התיכון הוירטואלי לומדות תלמידות נבחרות לבגרות של 5 בפיזיקה. כיתת הלימוד הוירטואלית כוללת תלמידים מבתי ספר שונים הלומדים כקבוצה אחת קבועה במהלך החטיבה העליונה בכיתות י' עד י"ב. השיעורים בתיכון הוירטואלי מתקיימים בשעות הבוקר כחלק ממערכת השעות הבית ספרית של התלמיד. המורים המלמדים במסגרת זו הינם מורים מיומנים ומקצועים הן בתחום הדעת והן בהוראההמקוונת. הלימודים מתקיימים בכיתות י-יב.

כימיה ברשת - 5 יחל בכימיה - במסגרת תוכנית כימיה ברשת לומדות תלמידות נבחרות לבגרות של 5 יחל בכימיה. הלימודים מוכרים על ידי הפיקוח על הוראת הכימיה במשרד החינוך ונעשים בלמידה אינטרנטית (סינכרונית וא-סינכרונית) בשילוב עם מפגשים לאורך השנה המתקיימים במכון דוידסון לחינוך מדעי, בחלוקה לפי שנת הלימוד והכיתה. הלימודים מתקיימים בכיתות י-יב.

גליליום - עבודות גמר בביולוגיה בבית הספר לרפואה בצפת - תכנית כתיבת עבודת גמר במדעים בהיקף של 5 יח"ל, תוך התנסות במיומנויות כתיבה אקדמיות ובליווי חוקר מאחד ממכוני המחקר / התעשייה באזור מהווה את אחתמתוכניות הדגל של גליליום. עבודת גמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמיד, לימוד נושא וחקירתו על-פי בחירה ועניין אישיים. העבודה נכללת בתעודת הבגרות ומזכה ב- 5 יח"ל. · העבודה היא ביטוי ליכולתו המצוינת של התלמיד. התלמידים בתוכנית מלווים במנחים מדעיים ובמנחי כתיבה. בפגישות לומדים כתיבה מדעית ומתקדמים בכתיבת הצעת המחקר והעבודה עצמה.

מרחיבים דעת ברשת - קורסי השכלה כללית לכיתה יוד - מגוון קורסים מקוונים בנושאי הלכה, השקפה, ביולוגיה, כימיה, מחשבים, עיצוב גרפי שחמט,ידיעת הארץ ועוד. הקורסים מוכרים לצורך ציון הבגרות בהשכלה כללית ומועברים ע"י טובי המורים של מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא.

מרכז למידה - מערכת שיעורי עזר ולימודים פרטניים בשעות אחר הצהריים בפנימיה בימי ראשון-רביעי בשעות אחר הצהריים והערב.
את השיעורים מעבירות סטודנטיות ומורות מקצועיות.

סטארטק - סטארטק היא תכנית העשרה ייחודית בתחום המחשבים והטכנולוגיה, שפותחה ע"י המרכז לחינוך סייבר. התכנית מיועדת לתלמידי כיתה ח- ט' , התכנית היא דו שנתית . התלמידות לומדות בדרך חווייתית שפות תכנות דרך שיטת לימודPBLלמידה מתוך פרויקטים.

תוכנית אלפא - אלפא היא תוכנית לתלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים בחינוך העל יסודי (בוגרי כיתות ט') המאפשרת למשתתפיה להשתלב בעולם המחקר המדעי העכשווי. התוכנית גובשה במטרה לספק את הצרכים הייחודיים של תלמידות ותלמידים מחוננים ומצטיינים תוך כדי העשרת עולם הידע המדעי שלהם, חשיפתם למחקר מדעי ברמה גבוהה והקניית הכישורים הנדרשים לגיבוש מחקר מדעי עצמאי ועבודת מחקר ברמה אקדמית. במסגרת התוכנית התלמידות והתלמידים כותבים עבודת מחקר ברמה אקדמית שיכולה להמיר בחינת בגרות באחד מהמקצועות המדעיים המוגברים (5 יחידות לימוד), או לעמוד בפני עצמה כמקצוע מוגבר בתעודת הבגרות.