עבודות חקר - התוכנית כוללת כלים שיעזרו לתלמידה בכתיבת עבודת חקר – עבודת שורשים ובדרך זו היא תלמד מיומנויות חשיבה והרגלי עבודה העשויים לתרום רבות ליכולת הלמידה העצמית שלה.  באמצעות החקר והגילוי תגדל מחויבותה ואחריותה לעם היהודי ברחבי העולם בפרט שמוצאה הוא מהעדה האתיופית ושבט המנשה. התוכנית מופעלת בשתי כיתות העולות.

התיכון הווירטואלי, פרי שיתוף פעולה בין משרד החינוך, מט"ח וקרן טראמפ החל לפעול בבית ספרינו בשנת הלימודים הנוכחית. התוכנית נועדה לתת פתרון לתלמידות בכיתות י' שזוהו כבעלות פוטנציאל גבוה להצלחה בבגרות מורחבת במתמטיקה אך מספרן קטן ולכן התוכנית מאפשרת להן ללמוד בצורה ווירטואלית את המקצוע. השנה שולבו ארבע בנות משכבת י' במקצוע המתמטיקה, הבנות קיבלו על עצמן את האחריות הן מגיעות בזמן לשיעורים הסינכרוניים, מגלות עניין, מתרגלות ומשקיעות שעות רבות לשם הצלחתן.

תנועת עזרא בנות בלונדון - פרויקט בתי ספר שותפים של שותפות צפון הגליל הסוכנות היהודית ומגבית בריטניה ותנועת "עזרא" בנות בלונדון. מטרות הקשר הן  לחזק זהות יהודית וליצור תחושת "עמיות יהודית" ( (Jewish Peoplehood בין הקהילה באזור הגליל  והקהילה היהודית בבריטניה,  ליצור תכוניות משותפות המדגישות רעיונות, ערכים וחגיגות משותפים כעם יהודי אחד,  ליצור קשר בין אנשים – מחנכים, ילדים ומשפחותיהם במטרה לחזק את אחדות העם היהודי,  לפתח קשרי עבודה מקצועיים בין מחנכים, המשתפים ומפתחים ביניהם שיטות לימוד ופעילויות משותפות. לשם כך נבחרו כ- 25 בנות ממחזור ט' שרמת האנגלית שלהן טובה ואף טובה מאוד ונבנתה תוכנית סביב מעגל השנה בו תלמידותינו ילמדו וישפרו את האנגלית שלהן ואילו בנות הקהילה בלונדון ישפרו את העברית שלהן. קשר יתבצע באמצעות מיילים, תמונות, שיחות וידאו וחומרים שונים במשלוח דואר בעזרת השם.

מיזם לשון  - המיזם הינו חלופה לחלק מבחינת הבגרות בלשון הבנה והבעה ב (011108). התלמידות המשתתפות במיזם לא נבחנות בחלק ההבנה וההבעה בשאלון ב, וציונן בחלק זה ניתן על ידי מורות בית-הספר על סמך תיק העבודות שהן כותבות במהלך שנת הלימודים. התלמידות כותבות וקוראות לאורך שנה"ל בקביעות. הן מגישות תיק עבודות שלמעשה מייצג את תהליך ההתפתחות של הכתיבה הטיעונית שלהן ומוביל אותן להישגים הרבה יותר גבוהים במקצוע.

פיזיקה אזורי - ללימודי מדע וטכנולוגיה חשיבות ותרומה רבה לחוזקה הכלכלי והביטחוני של מדינת ישראל. חשיבות מיוחדת מיוחסת להוראת הפיסיקה, מקצוע המהווה מפתח להמשך לימודים ותעסוקה בתחומי המחקר המדעי והטכנולוגי ובתעשיות ההי-טק. עם זאת, החלו להתעורר בשנים האחרונות סימנים שונים המעידים על התדרדרותם המתמדת של תחומים אלו וירידה משמעותית במספר לומדי הפיסיקה בבתי הספר התיכוניים. מיעוט התלמידים הבוחרים ללמוד פיסיקה בכיתה י' והנשירה הגבוהה המתרחשת בין שנות הלימוד י'-יב' מאפיינות את מגמות הפיסיקה בשנים האחרונות. בנוסף, יש מיעוט יחסי של בנות במגמה. נתונים אלו מאפיינים בתי ספר רבים בארץ אך מודגשים יותר באזורי הפריפריה. אולפנת בני עקיבא מירון והמרכז האקדמי לנוער במכללה האקדמית תל-חי פועל בשנים האחרונות לצמצום בעיה זו וחיזוק לימודי המדעים והטכנולוגיה בכלל והפיסיקה בפרט. אחת התוכניות החדשניות הפועלות היא תכנית להוראת הפיזיקה בגישת החקר המשלבת פעילות מדעית מעבדתית ופיתוח מיומנויות חשיבה היא אמצעי יעיל לטיפוח מצוינות מדעית. הגישה מעודדת סקרנות, העלאת שאלות, חיפוש אחר אתגרים, פתרון בעיות ולמידה עצמאית. התכנית מתקיימת בשיתוף מלא עם האולפנה, מכינה את התלמידות לבחינת בגרות מוכרת בהיקף 5 יחידות לימוד בפיסיקה ומכשירה אותן להמשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה. התכנית קיבלה את אישור מפמ"ר הפיסיקה וברכתו.

עבודות גמר וחקר בהיקף 5 יח"ל - עבודת הגמר היא משימה לימודית המאפשרת לתלמידת – כאחת ממשימות הסיום הנכללות בתעודת הבגרות – לימוד נושא וחקירתו על-פי בחירה ועניין אישי במקצועות המדעיים. הכנת עבודת הגמר היא בבחינת שיאו של תהליך החינוך וההתנסות הלימודית. היא מאפשרת התמודדות עם משימה לימודית מעמיקה ומאתגרת ועיסוק בסוגיה, שהיא מעבר לנלמד בבית-הספר ובתכנית הלימודים והבחינות הרגילה. הכנתה מבוססת על ידע מדעי עדכני, דרכי מחקר ועבודה מדעיים. הכנתה היא בליווי והדרכה של חוקרים ואנשי מדע. העבודה היא ביטוי ליכולתה המצוינת של התלמיד, לידע ולכלים שרכשה ולהתנסויותיה הלימודיות והמגוונות. עבודת הגמר היא בת 5 יחידות-לימוד. הכנתה היא על-פי כללים ודרישות מקצועיות שנקבעו ע"י הפיקוח במשרד החינוך בליווי של מנחה אקדמי מומחה לנושא ובליווי והכוונה של הרכזת הפדגוגית בבית-ספר. הכנת העבודה היא בכתה י"א-י"ב הכנת-העבודה היא בבחירתה של התלמידה.

לב"ם - מתן תגבור לתלמידות מתקשות כדי להביאן להצלחה מרבית בבחינות הבגרות. פרויקט זה מזמן מפגש תגבור שבועי בתחום דעת נתון בין מורה לבין קבוצה קטנה של תלמידות המתקשות בלמידה. המפגש יוצר תנאים נוחים לקיום דיאלוג מתמיד בין מורה לתלמידה ומאפשר הוראה פרטנית המתמקדת בצרכים הייחודיים של כל תלמידה בקבוצה. התכנית מבוצעת בשיתוף עם רשת אורט ישראל ומשרד החינוך מזה 10 שנים. השיעורים ניתנים אחה"צ במסגרת הפנימייה.

מיכא"ל - שיטת מיכא"ל היא טכנולוגיית למידה, מודעות העצמה אישית יחידה מסוגה בעולם, העוסקת במימוש גבוה יותר של הפוטנציאל האישי בקרב לומדיה. מיצוי הפוטנציאל האישי מכוון לפיתוחן של שתי היכולות החשובות ביותר לאדם במאה ה - 21 והן: היכולת להשתנות ופיתוח היצירתיות. שיטת מיכא"ל עוסקת ביכולת ההשתנות דרך עיסוק במגוון רחב של תכונות אישיות כגון מוטיבציה, דימוי עצמי, אוריינטציית  עתיד, בטחון עצמי וכו'. שיטת מיכא"ל עוסקת בפיתוח היצירתיות בכלים ייחודיים פרי פיתוחה, בעשרות רבות של תחומי לימוד וידע ביניהם: חשיבה מתמטית / מוסיקה / לימוד שפות / תיאטרון / מדע מודרני/ ציור / ניהול זמן/ קבלת החלטות / ננוטכנולוגיה / ועוד.

תוכנית נחשון  - הינה מיזם אינטרנטי חדשני הפועל באולפנה לבנות כיתות י'-יב' ונותן מענה לתגבור לימודי במקצועות המוגברים מתמטיקה וביולוגיה. הלימוד בתוכנית מתקיים על בסיס שבועי בשעות אחה"צ, הבנות מחולקות לזוגות עפ"י רמת הלימודים ובאמצעות מחשב, אוזניות ורמקולים הן לומדות עם חונכת אישית באופן וירטואלי. לימוד המאפשר לתלמידים ולחונכים לשוחח ולכתוב בזמן אמת. החונכות בתכנית הינן סטודנטיות מצטיינות המעניקות יחס אישי לכל תלמידה ומאפשרות לה לקדם את הישגיה בצורה מיטבית לקראת בחינות הבגרות.

קדם עתידים - התוכנית מיועדת לתלמידים המובילים מהפריפריה, המבקשים לרכוש תעודת בגרות איכותית-מדעית. מטרת התוכנית היא לחזק את תחושת המסוגלות האישית בקרב התלמידות, לסייע להן בשיפור ההישגים הלימודיים ולכוון אותן ללימודים אקדמיים בתחומי ההנדסה והמדעים. התוכנית פועלת בשיתוף עם משרד החינוך מזה 3 שנים וחולשת על כיתות ט'-י"ב, פרויקט צומח.

הקשר הרב דורי - תכנית "הקשר הרב דורי" הינה תכנית ערכית חינוכית הבונה גשר ערכי בין  דורי , ומחזקת את מערכת הקשרים בין תלמידות האולפנה לקשישים וקשישות במרום הגליל. קשר מעמיק בין התלמידות לבין האוכלוסייה המבוגרת, באמצעות הסביבה הטכנולוגית. בתכנית זו נפגשות הבנות עם מבוגרים בני גיל הזהב ממספר יישובים, ומלמדות אותם, בשלב הראשון מיומנויות תקשוב בסיסיות, שימוש בדואר אלקטרוני וגלישה באינטרנט. בשלב השני נבנית תכנית לתיעוד זיכרונותיהם של המבוגרים, תוך למידה ושימור המורשת היישובית קהילתית, הארצית והלאומית של מדינת ישראל. במפגשים ההדדיים  תורם כל  צד מיתרונותיו לחיזוק הקשר הבין –דורי. למידה הדדית וחוויות משותפות תורמים להבנה טובה יותר של בן הדור האחר ובכך יוצרים מערכת שורשית וערכית בחברה. בנות כיתות ט' החלו את הפרויקט לפני שנה והן תמשכנה אותו השנה ביחד עם כיתות ח'.

עזריאלי - "מכון עזריאלי להעצמה חינוכית" הינה תכנית הוליסטית בחטיבות הביניים לשם שיפור כישורי למידה והעצמה חברתית והורית. התוכנית מופעלת ע"י קרן עזריאלי, המועצה האזורית מרום גליל, משה"ח. במטרה להתמודד עם האתגר הלאומי הזה , על פיו שנות הלימוד בכיתות ז' עד ט' מהוות את קו פרשת המים בחייהם של תלמידים רבים, שלב המחייב תמיכה והדרכה ייחודיות במטרה להגביר את המוטיבציה ללמידה. התוכנית מורכבת משלושה מעגלים: מעגל לימודי, מעגל חברתי ומעגל המשפחה שמטרתם לשפר את כישוריהם הלימודיים והחברתיים של התלמידים ולהתמקד בתפקיד שממלאים ההורים בתהליכי הלימוד של ילדיהם. התלמידות שייקחו חלק בתוכנית הן בנות כיתה ח'3 , העולות מאתיופיה ובנות כיתות ט'.

איכות הסביבה - המשרד להגנת הסביבה בשיתוף משרד החינוך ומועצה אזורית מרום גליל ואנחנו מובילים תהליך שמטרתו להביא ליישום עקרונות פיתוח בר קיימה בבתי הספר. התוכנית מהווה הכרה בחינוך סביבתי משמעותי המתקיימת בבית הספר, ומתווה דרך פעולה אפשרית לפעילות סביבתית תוך העצמה ומחויבות לחי ולצומח בשטח בית הספר והיישוב מירון. המודל מבוסס על העקרונות של למידה על הסביבה, יישום אורח חיים מקיים בבית הספר, הדרכה ופעילות לתלמידות שמטרתה להביא לשינוי בתודעה ובהתנהגות הקהילה הבית ספרית ביחס לסביבה תוכנית זו משפיעה על האווירה הבית ספרית, מעלה את הביטחון העצמי של התלמידות, יוצרת זיקה בין התלמידות למקום הלימודים ולקהילה, מצמצמת את כמויות הפסולת והלכלוך, ממחזרת חומרי פסולת ומגבירה את המודעות לסובב אותנו.  לתוכנית זו בחרנו בנות משכבת ח' על מנת ליצור חיבור ואינטגרציה בין עולות וישראליות וכדי להכשיר בנות שיהיו שליחות נאמנות לשמירה על הטבע ולטפח את הקיים.

סובב כנרת - רשות ניקוז ונחלים כינרת ואיגוד ערים כינרת השקיעו מאמץ רב בפתיחת שביל סובב כינרת והינו חלק מהחזון והרצון לשמר את הכינרת כנכס טבע ונוף לצד היותה נכס היסטורי, דתי ותרבותי. השביל מקיף את הכינרת קרוב ככל הניתן למפלס הכינרת העליון ומטרתו לאפשר הליכה רגלית חופשית לאורך חופי הכינרת ובכך להחזיר את הכינרת לציבור ואת הציבור אל הכינרת. השביל מוכשר ע"י קבוצות נוער מבתי ספר בכל רחבי הארץ, שנרתמים לעשייה, ומאמצים קטעים לאורך השביל. הבנות מכלל הכיתות, פרצו וניקו את הדרכים, סידרו מקטע מיוחד שהותאם לגישת נכים, נטעו עצים בנו והציבו ספסלים בפינות החמד החדשות, התקינו תיבות קינון מסודרות לציפורים ועוד.

תוכנית רובוטיקה -  מופעלת ע"י חברת YTEK הפועלת בשיתוף המרכז לרובוטיקה ע"ש לאומי בפקולטה להנדסת מכונות בטכניון ומיועדת לתלמידותהמצטיינות בתחומי המתמטיקה והמדעים. נושא התוכנית הינו רובוטיקה ותכנות ובמהלכה עובדות התלמידות עם דגמים רובוטים שונים, הן מרכיבות רובוט זרוע, מתכנתות ומתחרות במשימת חקר ובתחרות ארצית בטכניון.

ח"ץ – חוקרים צעירים –  הינה תוכנית חינוכית חברתית ערכית להעמקת חקר קהילות ישראל בקרב תלמידי חטיבות הביניים והחטיבות העליונות בבתי הספר. התוכנית מציבה בפני התלמידות  אתגר לחקור את מורשתם המשפחתית, התרבותית, הרוחנית והקהילתית מהיבטים שונים: היסטוריים, הגותיים, חברתיים, ספרותיים ואומנותיים. התוכנית נועדה להגביר את מודעותה של התלמידה להגדרת זהותה האישית והלאומית באמצעות חשיפת שורשיה המשפחתיים הקהילתיים, על מנת שתוכל לראות עצמה כחוליה בשרשרת  הדורות. במהלך התוכנית נחשפת התלמידה אל המקורות  השונים- אלו הייחודיים למוצאה ואלו המשותפים לכולנו.

מבוא למדעי הטכנולוגיה - מדעי החומר – כימיה: תכונות כימיות, המבנה החלקיקי, מצבי צבירה, תגובה כימית בין חומרים, חום וטמפרטורה, מבנה האטום ועוד. מדעי החיים: מאזן המים בגוף האדם, תהליך הנשימה, מארג מזון, יחסי גומלין בין יצורים חיים, תורשה, הזנה ועוד. מדעי החומר – פיסיקה: תכונות פיסיקליות, תכונות מכניות, כוחות, תנועה, חשמל, מגנטיות, אנרגיה, קרינה וחומר וגלים. מדעי כדור הארץ והיקום: מערכת השמש, אטמוספירה, כדור הארץ, תהליכים ותופעות הכדור הארץ, ועוד.