צוות האולפנה

צוות האולפנה
 
 
צוות המורים והעובדים עומדים לרשותכם לכל פניה ובקשה,להלן מספרי הטלפון וכתובות המיילים ליצירת קשר.
 
שם
תפקיד
טל' בבית
טל' נייד
כתובת E-mail
הרב מיכאל קאפח
ראש האולפנא
6989742
052-8119019
דוד ונסובר
מנהל תיכון
6987076
054-7324243
 
 
 
 
 
בעלי תפקידים בביה"ס
שם
תפקיד
טל' בבית
טל' נייד
כתובת E-mail
שרון סורקיס
רכזת חברתית
077-5560715
052-8112005
אורלי אליהו
יועצת חט"ע
9999181
050-3453895
נילי גניזי
יועצת חט"ב
9999347
050-2434196
יסכה רגב
רכזת חט"ב
077-4080931
052-6719988
הדס שטרן
רכזת מתמטיקה
9887648
054-7851555
נתן סינגר
רכז אנגלית
6924547
054-4745899
 
שם
תפקיד
טל' בבית
טל' נייד
כתובת E-mail
סיגלית וינשטיין
 
6827864
052-6652677
 
נילי גניזי
 
9999347
050-2434196
אורית גרוס
 
9999450
054-5752837
יסכה רגב
 
077-4080931
052-6719988
גילה וינר
 
9978353
054-7402360
מירונה צרפתי
 
6922635
054-6395199
יעל קליר
 
9976796
052-8223528
גילה מרציאנו
 
6987450
054-5989347
 
שרון סורקיס
 
077-5560715
052-8112005
עפרה גרינגליק
 
6980047
050-6731920
מלכי פלד
 
9975326
054-4955667
בת חן סנוף
 
077-3224506
050-3777397
מלכי פואה
 
6781024
052-5802569
פנינה כהן
 
6989881
054-7657685
 
צוות אנגלית
שם
תפקיד
טל' בבית
טל' נייד
כתובת E-mail
נתן סינגר
רכז אנגלית
6924547
054-4745899
נילי גניזי
מורה בכיתות:
9999347
050-2434196
לאה וולטרס
מורה בכיתות:
9573706
054-5718323
דוד חייט
מורה בכיתות:
9972191
050-2141276
יעל שלזינגר
מורה בכיתות:
6980710
054-5990551
רבקה סבג
מורה בכיתות:
6961322
054-7248226
מלי לבקבסקי
מורה בכיתות:
9886521
054-6457570
 
צוות מתמטיקה
שם
תפקיד
טל' בבית
טל' נייד
כתובת E-mail
הדס שטרן
רכזת מתמטיקה
9887648
054-7851555
סיגלית פרץ
מלמדת בכיתות:
6987312
057-2240083
שרה לוי
מלמדת בכיתות:
6920725
052-5776688
שושי סקובלו
מלמדת בכיתות:
9982332
052-6577190
גילה מרציאנו
מלמדת בכיתות:
6987450
054-5989347
 
מירונה צרפתי
מלמדת בכיתות:
6922635
054-6395199
 
מתי כהן
מלמד בכיתות:
6989881
054-6277685
 
 
צוות הפנימיה
שם
תפקיד
טלפון
יעל שלזינגר
מנהלת פנימיה
054-5990551
מור יוסף רבקה
מזכירה  באולפנא
6987162
ויזן דבורה
אם בית
052-8119017
שלג  דליה
אם בית
054-9420388
לוזון דגנית
עו"סית
050-2130450
פלד צפירית
עו"סית
050-4145874
אלמו וורקיט
עו"סית
052-6989610
 
 
 
מורים מקצועיים
 
שם
תפקיד
טלפון נייח
טלפון נייד
אימייל
אינדיג גלית
מורה לספורט
9999110
057-6525255
אליהו טובה
מורה לספרות
6923555
052-7203116
אתחד עדנה
מורה לביולוגיה
9976720
050-8649605
בן אליהו אילנה
מורה לספרות
9979851
052-4537147
גבאי רונית
מורה לאומנות
077-3380014
054-4670763
גולדנברג שולמית
מורה להיסטוריה ותנ"ך
6980696
050-6747354
גרוס אורית
מורה לתקשורת
9999450
054-5752837
גרינגליק עפרה
מורה לתנ"ך
6980047
050-6731920
וינשטיין סיגלית
מורה ללשון
6827864
052-6652677
חממי ברכה
מורה להסטוריה
6936101
050-2936101
חפדי ענת
מורה לעברית
9976437
054-7680759
כהן יהודית
לבורנטית
6920836
050-9099058
כהן פנינה
מורה לספרות
6989881
054-7657685
כהן רבקה
מורה להוראה מתקנת
6970551
050-4250709
כהן שולמית
מורה לתנ"ך
6924275
052-5243422
כהן ברכה
מורה ללשון
077-4007464
052-2831551
לוי איילת
מורה לניהול עסקי
072-250775
לוי שרה
מורה למחשבת ישראל
6920725
052-5776688
לחיאני עפרה
מורה להלכה ולגאוגרפיה
6925051
050-2925255
מיוסט ציפי
מורה ללשון ועברית לעולות
6980798
052-7655131
סנוף בת חן
מורה לתקשורת
077-3224506
050-3777397
עבוד לאה
מורה לספרות ולשון
077-7970553
050-6373541
עדני הכהן מירב
מורה למדעים
6989613
050-3444134
פרץ
מורה למתמטיקה
6987312
057-2240083
צ'וקול
רכזת עולות
6987085
052-8119027
קופולוביץ' מוריה
מורה להוראה מתקנת
6987742
050-5399537
שטיגליץ ציפורה
מורה לניהול עסקי
9040412
054-5704015
שטרן הדס
מורה למחשבים
9887648
054-7851555
שלוש רונית
מורה ללשון
6827301
050-5203137
שלר ליאורה
מורה להסטוריה
6925699
050-9256996